Testler

Laboratuvarımızda geniş bir spektrumda sunulan biyokimya/hormon, hematoloji testleri kalite kontrol merkezleri denetiminde ve uluslararası kabul gören cihaz ve kitlerle, standartlara uygun şekilde çalışılmaktadır.
Rutin biyokimya analizleri güvenilir kitlerle otoanalizörde yapılmaktadır.
Hemogram, 18 parametreli otomatize sistem ile çalışılmaktadır.
Tam idrar analizi ,yarı otomatik strip okuyucu cihazla yapılmaktadır.
Check-up (Dönemsel sağlık taraması)
Check-up (Dönemsel sağlık taraması) belirli hastalıklar ve riskler için kişiyi kontrol etmek amacıyla yapılan klinik muayene , laboratuar tetkikleri ve görüntüleme yöntemlerinin bütünüdür.
Laboratuvarımız hekimlerin denetiminde yaş, cinsiyet ve risk faktörlerine göre farklılık gösteren sağlık kontrolü taraması için gerekli testleri (Check-up) yapmaktadır.
Laboratuvarımız, isteme göre değişik "check-up" panelleriyle hizmet vermektedir*.
Standart panelimizde aşağıdaki laboratuvar testleri yer almaktadır.
• Kan sayımı
• İdrar tahlili 
• Açlık kan şekeri 
• Üre
• Kreatinin 
• AST(SGOT)
• ALT(SGPT)
• Kolesterol total 
• HDL kolesterol
• LDL kolesterol
• Trigliseridler
• TSH 
Standart testler, kansızlık, karaciğer hastalıkları(gizli sarılık , alkolik karaciğer hastalığı), böbrek hastalıkları, kalp hastalıkları, troid hastalıkları hakkında bilgi verir.
Muayene sonuçları, yaş, cinsiyet ve ailesel risklere göre istenen diğer testler de laboratuarımızda yapılmaktadır.