Renkli Doppler Ultrasonografi

Ultrasonografi Renkli doppler ultrasonografi cihazı geniş kapsamlı programları ile vasküler ve kardiak doppler incelemelerinde önde gelen bir cihazdır.Normal ultrasonografi cihazlarına göre anlamlı üstünlükleri olan renkli doppler ultrasonografinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
• Doku ve organların damarsal yapıları ayrıntılı olarak ortaya çıkar. Böylece tüm damarlardaki akım renkli olarak gözlemlenir, hızı ve dokularla ilişkisi tespit edilir.
• Genel olarak bacak, boyun ve kol damarları incelenir.
• Tümoral olgularda ‘iyi huylu’, ‘kötü huylu’ ayrımını yapmak için kullanılır.
• Teknolojik yeniliklerin başdöndürücü bir hızla geliştiği günümüzde renkli ultrasonografi cihazı ile erken teşhis ve tedavi konusunda yeni başarılar kazanılmıştır.