Koroner Arter Hastalığı Nedir ?

Koroner Arter Hastalığı Nedir ?
Vücudumuzdaki organların canlılığını koruyabilmeleri ve görevlerini yapabilmeleri için oksijen ve besin maddelerine gereksinimleri vardır. Gerekli olan oksijen ve besin maddeleri organlara atardamar (arter) yoluyla kan ile taşınır. Kanın atardamarlara pompalanması işini kalbimiz yapar. 
Kalbimizin de görevini yapabilmesi için beslenmesi gereklidir. Kalbin kendisini besleyen damarlara "koroner damar" (koroner arter) denmektedir. Koroner arterlerde damar sertliği (ateroskleroz) sonucu oluşan daralma veya tıkanma neticesinde kalbimiz yeterince beslenemez ve görevini aksatır. Sonuçta pompa görevi aksadığından kan aracılığıyla organlarımıza ulaşan oksijen ve besin maddeleri azalır ve zamanla çeşitli organlara ait belirtiler ortaya çıkar.
 Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörleri Nelerdir? 
• Yaş ve cinsiyet 
• Kişisel veya ailesel öykü 
• Sigara içmek 
• Kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon) 
• Şeker hastalığı (diyabet) 
• Kolesterol yüksekliği (hiperlipidemi) 
• Şişmanlık (obesite) 
• Fiziksel aktivite azlığı