Kardiyoloji Kliniğimiz

Poliklinik, Yatan Hasta ve Hemodinami Laboratuar hizmetleriyle hastalıkların teşhis ve tedavisi amaçlanmaktadır.Girişimsel hizmetler kapsamında koroner anjiyografi, PTCA-Stent uygulamaları  hizmetleri verilmektedir. Anjio işlemleri Koroner Anjiografi cihazı ile gerçekleştirilmektedir.
Kardiyoloji Kliniğimiz ' de tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar şunlardır: 
• Kalp Krizi
• Koroner Yetmezliği
• Kalp Yetmezliği 
• Kalp Ritm ve İleti Bozuklukları
• Kalp Kapak Hastalıkları
• Periferik Damar Hastalıkları
• Aort Damarı Hastalıkları
• Hipertansiyon
• Hiperkolesterolemi
• Doğumsal Kalp Hastalıkları
• Hastalık Risk ve Taraması