Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği

Dünya'da ve Türkiye'de kalbi besleyen damarların tıkanması (koroner arter hastalıkları), kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi hastalıklar ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Koroner arterlerin daralması veya tıkanması kalbin beslenememesi ve kalbin görev yapamaması ile sonuçlanmaktadır. Koroner anjiyografi (anjiyo) ile tıkanan veya daralan koroner damar kısmı belirlendikten sonra bypass ameliyatı ile beslenemeyen kalp bölgesinin vücudun başka bir yerinden alınan damar (örneğin bacak toplar damarı veya başka bir atardamar) ile kanlanması sağlanmaktadır.
 
Kalp Kapağı Ameliyatları ;
Çeşitli nedenlere bağlı olarak (sıklıkla romatizmal) kalp kapaklarının darlığı, yetmezliği veya her iki durumun birlikte olduğu hastalıklar gelişmektedir. Bu tür hastalıklarda kalp kapağının onarılması veya protez bir kapakla değiştirilmesi gerekmektedir.
 
Atardamar Hastalıkları ;
Atardamar sisteminin tıkayıcı hastalıkları (damar sertliği), uygunsuz genişlemeleri (anevrizma) başlıca görülen damar hastalıklarıdır. Tanı ve yapılacak tedavinin saptanması için altın standart anjiyografidir. Damar hastalıklarının tedavi edilmemesi damarın bulunduğu bölgeye göre çeşitli sonuçlar doğurabilmektedir (yol yürüyememe, gangren, felç, beslediği organın çalışmaması, ölüm). Tıkalı veya çalışmayan damarın onarımı cerrahi olarak tıkayıcı plağın çıkarılması, hasta bölgenin hastanın toplardamarı veya suni damar ile bypass edilmesi veya damarın değiştirilmesi ile mümkündür.
 
Toplardamar Hastalıkları-Varisler ;
 Toplardamar sistemine ait en çok bilinen hastalık varis olmasına rağmen bu damar sistemini ilgilendiren birçok hastalık vardır. Varisler gibi diğer toplardamar hastalıkları da bölümümüzde başarıyla tedavi edilmektedir.
 
Özel Anakalp Kalp Hastanesi’nde yer alan Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde her türlü kalp ameliyatı başarıyla gerçekleştirilmektedir. Bunlara her türlü koroner by-pass ameliyatı, kalp kapak tamiri veya yapay kapakla değiştirme ameliyatları, kalp tümörü ameliyatları ve anevrizma, disseksiyon ameliyatları dahildir. Ayrıca karotis damarlarının izole edilmesi ve bu ameliyatın by-pass ile aynı seansta çözümü de başarıyla uygulanmaktadır.
Özel Anakalp Kalp Hastanesi’nde ameliyat endikasyonu konmuş olan hastaların tetkik sonuçları ve anjiyografi görüntüleri uzman akademik kadro tarafından büyük titizlikle değerlendirilmekte ve bu yolla daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen hastalara, izlenmesi gereken tıbbi prosedür hakkında en küçük ayrıntılara kadar bilgi verilmektedir.
Özel Anakalp Kalp Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi ameliyathaneleri ile Post-Up Yoğun Bakım Üniteleri arasında direkt geçiş olanağı bulunmaktadır. Ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri en önde gelen tıbbi cihaz ve ekipmanın yanı sıra teknik açıdan, özellikle hasta güvenliği konusunda altyapı olanaklarıyla donatılmıştır.