Girişimsel İşlemler

• Tranzözafaguelekokardiografi
• Kardiyak kateterizasyon ve koroner anjiografi 
• Koroner anjioplasti, stent yerleştirme, atrektomi vb. girişimsel tedaviler 
• Tüm acil işlemler
Kalp ve dolaşım sistem hastalıklarında sıklıkla görülebilen ve hayatı tehdit edebilecek sonuçlara yol açan kalp krizinin (miyokard enfarktüsü) tedavisinde en önemli konu, en kısa zaman içerisinde girişim ve tedavinin başlanabileceği merkezlerin varlığıdır.
Kalp krizi, kalp kasını besleyen kan damarlarının tıkanması sonucu ortaya çıkan ciddi bir durumdur. Bu anda, hastanın en uygun zamanda anjiografi laboratuarına alınarak koroner anjiografisinin ve gerekirse balon anjioplasti ve/veya stent uygulaması gibi damar açma işlemlerinin uygulanması gerekmektedir.
Hastanemiz, bu tür girişimsel işlemlerin uygulanabileceği donanıma sahiptir.
Hastanemizde bulunan Koroner Yoğun Bakım Ünitesi modern teknoloji ile donatılmış olup 24 saat aynı düzeyde hizmet vermektedir. Kalp krizi, akut kalp yetmezliği, kardiyojenik şok gibi ağır kalp problemleri bu ünitede yakından takip ve tedavi edilmektedir.