Röntgen

Hastanemizin röntgen departmanı, çağdaş ve modern cihazlarla donatılmış olup sadece akciğer grafilerinin yanı sıra çift kontraslı tetkikler yapılabilmektedir.
 Röntgen ünitemizde 1 adet her türlü ilaçlı ve direkt grafilerin çekildiği, anjiyografinin yapılabildiği röntgen cihazı ile; ameliyathanelerimizde, ameliyat esnasında ve hasta yatak başında film çeken ‘seyyar röntgen’ ve ‘Konvansiyonel röntgen’ cihazlarımız da mevcuttur.Pacs sistemi sayesinde çekilen filmler 3-5 dakikada hastalarımıza verilebildiği gibi doktor ekranlarına da düşmektedir..